Zabaviti se sa 4 prijatelja

Zabaviti se sa 4 prijatelja

Složite konopac i dvije košare: jedna je prazna, a druga ispunjena šljunkom (ili malim igračkama). Neka djeca formiraju dva tima i daju svakom po jedan koš.

Postavite konopac u sredinu sobe ili vrta, a košare svaki sa jedne strane užeta, udaljene nekoliko metara.

Dvoje djece sa strane prazne košare visoko drže konopac, držeći ga svaki za kraj i pjevaju pjesmu, na primjer zeleni miš.

Dok pjevaju, ostala dva igrača prolaze i vraćaju se ispod mosta, pri svakom prolazu polagano po jedan kamenčić u prazan koš.

Pazite, na kraju pjesme će se spustiti brana!

Drugom timu koji igra! Pobijedio je onaj koji je sakupio najviše šljunka.