Drugi

Velika slika malog smeđeg medvjeda (Bayard Presse)


Prve interaktivne slike mališana za zadovoljstvo prepoznavanja i imenovanja životinja i svakodnevnih predmeta u društvu malog smeđeg medvjeda. Na francuskom i engleskom jeziku: potpuno dvojezična vokalna pratnja za otkrivanje prvih riječi engleskog jezika. Koliko godina? 1 do 3 godine. Cijena: 4.49 €. Gdje ga pronaći?

Prve interaktivne slike mališana za zadovoljstvo prepoznavanja i imenovanja životinja i svakodnevnih predmeta u društvu malog smeđeg medvjeda.
Na francuskom i engleskom jeziku: potpuno dvojezična vokalna pratnja za otkrivanje prvih riječi engleskog jezika.

Koliko godina? 1 do 3 godine.

Njegova cijena: 4,49 €.

Gdje ga pronaći?