Drugi

Kawai


Kako bi zavela mališane, ova simpatična panda miješa tamnu i bijelu čokoladu. Moja mala panda, 110 g: 9,90 € (Mercier u Monoprixu).

Kako bi zavela mališane, ova simpatična panda miješa tamnu i bijelu čokoladu. Moja mala panda, 110 g: 9,90 € (Mercier u Monoprixu).