Anketa

Dječiji vrtić vas mobilizira - 1. pitanje


Mislite li da je vrtić škola sama po sebi?
Dajte nam svoje mišljenje odabirom odgovora koji se čini najpoštenijim među dolje predloženim.

1- Mislite li da je vrtić škola sama po sebi?

oui.non.

glasanje

<Rezultati>