Verzija skrivača koja ima prednost igranja iznutra i izvana.

Verzija skrivača koja ima prednost igranja iznutra i izvana.

Sakriće se samo jedno dijete. Ostali to traže.

Prvo dijete koje ga nađe sakriva se na istom mjestu bez ikakve buke.

Ako ih drugi nađe, šutjeti, a ne zvuk, sakriva se previše čvrsto (poput sardele!) Sa svojim prijateljima u istom skrovištu.

Igra je gotova kada je najmlađe dijete otkrilo sve svoje ostale razrednike.