Vaše dijete 3-5 godina

Muzika je dobra za djecu!


Kreativnost, socijalizacija ... muzika je sreća za djecu. Philippe Kaczmarek, tvorac Tout konzervatorija u Parizu, objašnjava sve prednosti.

Kod kuće stavite na raspolaganje neke instrumente

Šta muzika donosi djeci?

  • Ona ogromno razvija njihovu kreativnost.Pomoću tastature ili bubnja dete nailazi na zvukove. To takođe proširuje njihovu sposobnost preuzimanja rizika. Usuditi se da trube u trubu nije tako očigledno. Na mojim časovima, kada dete uspe da izda zvuk, većinu vremena se odmah okrene svom roditelju, jer je ponosno na njega. Grupna muzika također omogućava socijalizaciju: učimo slušati druge a ponekad ih čak i imitiramo. Bebe takođe vole muziku i pesme.

Kako djetetu pružiti ukus muzike?

  • Najbolja usluga koju mu možete pružitije biti prijatelj muzike. Slušajte to kod kuće, miješajući stilove jer vaše dijete može uživati ​​u otkrivanju nečega osim vrtića iz vrtića. Kod kuće stavite na raspolaganje neke instrumente: male udaraljke, klavijaturu, trubu ... Sami će je iskoristiti. Ali odlučite se za instrumente minimalno kvalitativne, čak i ako su igračke, s sajmom: bolje je imati jedno dobro, nego nekoliko loših. Zatim neka to učini i ohrabrite ga. Ako je za vas to uglavnom buka, za vaše dijete izvor kreativnosti.
  • informacija : www.letoutpetitconservatoire.com

Stéphanie Letellier