Klasično igralište koje će oduševiti vaše dijete.

Nacrtajte Zemljinu kutiju kredom, a zatim okvire 1, 2 i 3 u redu.

• Zatim nacrtajte kutije 4 i 5. jedan pored drugog. Nacrtajte kutiju 6 sami, a zatim bočne okvire 7 i 8. Konačno, redom crtajte kutije Pakao i Nebo.

• Zauzvrat, svako dijete će baciti točak tako što će ciljati u okvir 1. Zatim mora skočiti na kutiju 2, a zatim na 3 stopalo.

• On ima pravo da skoči dva stopala na kutije 4 i 5, zatim ponovo na stopalo 6 i na dva stopala na 7-8.

• Pola okrenite se nebu, vodeći računa da izbjegnete pakao! Na isti način mora se vratiti u Zemljinu kutiju.

• Ponovo započinje bacanjem njegovog valjka na kvadrat 2. Ako se vara, na red je mali komsija.

Savet +: ispod 5 godina djeca skoče s dvije noge!