Igre

Garland zastavica: 1. korak


1. Nađite karton na kartonu: trokut osnove 12 cm i visine 16 cm. Izreži to na svom putu. Stavite ostatke tkanine na pola, naopako, da biste dobili trake širine najmanje 17 cm.

  • Na kartonu nacrtajte predložak: trokut osnove 12 cm i visine 16 cm.
  • Izreži to na svom putu.
  • Stavite ostatke tkanine na pola, naopako, da biste dobili trake širine najmanje 17 cm.