Anketa

Trudnoća - prenatalni skrining


Pitanje 5
Tokom ovih devet mjeseci, vi i vaša beba imate koristi od pomnog praćenja i pregleda. Osjećate li da ste podržani i informisani?
Da biste prešli na pitanje 6, kliknite ovdje.

5. Smatrate li da ste bili podržani i informisani tokom nekog pregleda tokom trudnoće, posebno za trisomiju 21?

Da nije zabrinuto

glasanje

<Rezultati>