Trudnoća

Lorraine


lorraine

  • Porijeklom je iz Laure, a potječe od latinskog "laurus", lovora.
  • Naziv Lorraine često se pripisivao nakon rata 1870. i aneksije Njemačke Alsace i Lorraine.
  • Njegov rođendan: 19. oktobra.
  • Njeni derivati: Laurane, Laure, Lauren, Laurence, Lauria, Lauriane, Laurianne, Laurie, Laurina, Laurisa, Laurence, Lore, Loren, Lorena.