Drugi

Dodir, bitno!


Svakog dana pronađite jedan od savjeta iz četvrtog broja kolekcije "Osnove: 70 igara i igračaka za rast", koji se prodaju u džepnom formatu programa. Danas su naši savjeti za djecu od 1-1 godine.

  • Nesvesno, mame treniraju od zore vremena, jezik i inteligencija njihovog deteta radeći vježbe prstima. Naučnici su otkrili da razvoj jezika u djeteta doista počinje tek kada fine motoričke sposobnosti prstiju dostignu dovoljnu fazu razvoja. Kontrolni centri ručne spretnosti i oni koji se nalaze u jeziku ugniježđeni su jedan u drugi u mozgu.

Zabrinutost očima nije dovoljna

  • Dodir takođe igra važnu ulogu u razvoju inteligencije. Dokaz je da mala djeca uče da imenuju predmet po imenu ako ga mogu oduzeti rukom, samo ako ga mogu samo "dodirnuti očima". Čak i mi, odrasli ljudi, znamo da to treba da (ponovo) spoznamo objekt grabeći ga. Šta više, čovjek cijeli život doživljava potrebu da stimuliše ruke. Vucite, milite, mijesite, grickajte ... aktivnosti bez dobnih ograničenja.

Carole Renucci

Otkrijte više savjeta o njegovim igrama i igračkama.

Više savjeta potražite u članku „The Essentials of: 70 igara i igračaka koji će mu pomoći da raste", prodaje se s džepnim formatom od.